HALLO! WIJ ZIJN
Bosch Architectuur Initiatief

Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) wil bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst.