Ruw?

Welkom bij RUW! Podium voor discussie en praktische initiatieven rond kennis, maatschappelijke, sociale en culturele innovatie van de Bibliotheek Den Bosch.

Ongepolijst. Zo zien we de samenleving. Ze is nog niet af en kan beter. Daarom organiseert RUW het gesprek over de toekomst.
 
Er schuift van alles in onze samenleving. Globalisering valt niet meer te negeren, Europa kraakt onder haar gewicht, Nederland zoekt naar eigenheid. En burgers nemen steeds vaker het initiatief. Of het nu gaat om ons onderwijs, democratie, voedsel, sociaal vangnet, consumptie, privacy, identiteit, geld, energie of zorg. Er hangt iets in de lucht. De vele burgercollectieven, activistische coöperaties en sociale ondernemingen laten zien dat er behoefte is aan vernieuwing. Burgers zijn mondiger dan voorheen en willen meepraten. Daar zijn goede redenen voor. De overheid láát immers het initiatief aan de samenleving. Diezelfde overheid tast tegelijkertijd af hoe ze burgers in hun veranderingszin tegemoet kan komen.
 
RUW agendeert zulke vernieuwingsimpulsen en zoekt mee. Dat doen we met onze eigen programma’s en redactie, bijvoorbeeld met een reeks bijeenkomsten over onderwijsvernieuwing of nieuwe werkwijzen voor onze democratie. Met de VPRO Tegenlicht Meet Up’s verkennen we de toekomst. En! We bieden initiatieven die de blik op de toekomst richten een podium. We denken mee over hoe wij jouw inzet kunnen versterken en jouw onderwerp kunnen agenderen, met workshops, debatten of ontmoetingen. En waar mogelijk faciliteren we praktische initiatieven die uit deze samenwerking voortkomen.
 
Middels debat, dialoog en praktische initiatieven onderzoekt RUW met jullie hoe onze samenleving beter kan.

RUW is powered by BiEB 

Nieuwsbrief